oferta

Nasz zespół w Twoich projektach

Nasz zespół może pracować w Waszych projektach jako część Waszego własnego zespołu. Staramy się włączyć w projekt w optymalnym zakresie, uczestnicząc w realizacji tych działań, w których nasze kompetencje będą najbardziej przydatne. Stając się członkami Waszego zespołu, na równi z Wami czujemy się odpowiedzialni za losy projektu i dokładamy najwyższych starań, żeby zakończył się sukcesem.

Obszary współpracy

Zarządzanie projektem

Pomoc w prowadzeniu projektu - dobranie odpowiedniej metodologii i narzędzi, prowadzenie projektów "zwinnych" i kaskadowych. Zarządzanie i koordynowanie pracy zespołu wewnętrznego oraz zespołów zewnętrznych.

Analiza, projekt i architektura systemu

Wydzielenie i zamodelowanie procesów biznesowych, utworzenie specyfikacji systemu, dobór optymalnej architektury programowej i sprzętowej.

Tworzenie oprogramowania

Tworzenie i rozwój systemów, podsystemów i modułów systemów informatycznych w technologiach Java i PHP. Projektowanie i tworzenie zaawansowanych interfejsów użytkownika, zgodnie z tendencją WEB 2.0, a także z uwzględnieniem elementów interaktywnych i społecznościowych, przy wykorzystaniu technik AJAX.

Quality Assurance

Jakość tworzonego oprogramowania kluczowy wpływ na późniejsze utrzymanie i rozwój systemów. Oferujemy audyt tworzonych rozwiązań, pod kątem jakości kodu, wydajności i bezpieczeństwa.

Wdrożenie i utrzymanie

Sprawdzili nas m.in.

ABB R-Data Softwaremind

Tworzenie oprogramowania - nasze kompetencje

Warstwa aplikacyjna i danych

 • Java 1.3, 1.4, 5 oraz 6
 • EJB 2 i 3, Spring
 • Hibernate, JPA, JDBC
 • Struts 1 i 2, Stripes, Wicket, JSF
 • Weblogic, Tomcat, JBoss
 • PHP4/5
 • Symfony, Smarty
 • Propel, Doctrine
 • Apache2
 • Oracle, PostgreSQL, MySQL
 • XForms, XML, DOM, XSL/XSLT

Warstwa prezentacji

 • HTML/XHTML
 • DHTML
 • CSS
 • JavaScript (jQuery, prototype, script.aculo.us, dojo)
 • AJAX / JSON
 • Flash + Flex
 • ActionScript

Certyfikaty zespołu

 • PRINCE2
 • ISC2 CISSP
 • Sun Certified Java Programmer