portfolio

ABB

Konsultanci BOFHnet uczestniczyli w projektach, dotyczących tworzenia i rozwoju systemów informatycznych w technologii Java, realizowanych przez Centrum Systemów Informatycznych ABB w Krakowie.


Leszek Bizoń

Konsultanci BOFHnet uczestniczyli w naszym projekcie jako specjaliści w zakresie baz danych (MSSQL) oraz technologii EJB3 i JPA. Głównym zadaniem BOFHnet było zaimplementowanie logiki biznesowej aplikacji. W jej skład wchodziły takie elementy jak: moduł do wypełniania ankiet, moduł do tworzenia ankiet, system do generowania raportów oraz podsystem masowej wysyłki e-maili. Współpraca z BOFHnet pomogła zakończyć projekt w oczekiwanym kształcie i terminie. Został stworzony system, który posiada wysoka wydajność, odpowiednią do ilości przetwarzanych danych i umożliwia generowanie raportów w czasie rzeczywistym. Docenili to szczególnie nasi analitycy, którzy o dowolnej porze mają dostęp do najświeższych dane w postaci gotowych raportów.

W projekcie potwierdziły się kompetencje i kwalifikacje, wymienione w CV osób z BOFHnet. Pomogło nam również doświadczenie konsultantów w pokrewnych tematykach i duże zaangażowanie w projekt. Można powiedzieć, że byli to pełnoprawni członkowie zespołu, uczestniczący w pracach, projektowaniu i w rozwoju know-how innych uczestników”.

Leszek Bizoń, IS Project Manager

Zakres odpowiedzialności:

  • tworzenie warstwy logiki biznesowej,
  • optymalizacja wydajności systemu,
  • wsparcie w projektowaniu struktury bazy danych,
  • testy wydajnościowe (częściowo),
  • tworzenie wysokowydajnej aplikacji, generującej on-line złożone raporty i statystyki.

Technologie:

  • Java 6, EJB3, JPA/Hibernate, GWT,
  • JBoss 5,
  • MS SQL.

ABBABB jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, dzięki którym klienci z sektora usług komunalnych i przemysłu mogą doskonalić poziom własnej działalności obniżając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firmy Grupy ABB działają w około 100 krajach i zatrudniają 120 tys. osób.