news

Xforms i podpisy elektroniczne

Portal dostępowy do obsługi procedur urzędowych droga elektroniczną,

zintegrowany z elektronicznym systemem obiegu dokumentów e-SOD. Kluczowe elementy/technologie:           

  • Obsługa i weryfikacja kwalifikowanego (w rozumieniu ustawy) podpisu cyfrowego.
  • Obsługa procedur składania wniosków i wymiany dokumentów zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami.
  • Moduł e-formularzy oparty o standard Xforms.
  • Technologie: Java 6, Spring, Struts, JPA/Hibernate, TestNG, AXIS, PostgreSQL.
140_small