news

Współpraca z Vero Solutions przy aplikacji GIS

Współpraca z firmą Vero Sloutions podczas tworzenia aplikacji GIS do zarządzania i analizy stanu sieci GSM/UMTS.


Zakres odpowiedzialności:

  • Stworzenie warstwy prezentacji danych GIS w oparciu o Google Maps.
  • Stworzenie konektorów do zbierania danych z systemów zależnych.


Technologia: Google Maps, Prototype, Java 5, JBoss Seam, TestNg, PorstgreSQL/Oracle

Zespół: 2 osoby

Czas trwania: 7 miesięcy