portfolio

Vero Solutions

Współpraca z firmą Vero Sloutions przy tworzeniu aplikacji GIS do zarządzania i analizy stanu sieci GSM/UMTS. Warstwa widoku aplikacji była wykonana w oparciu o Google Maps, co znacznie zredukowało koszt systemu, przy zachowaniu dużych możliwości prezentacyjnych.

Technologie:

  • Google Maps
  • Prototype
  • Java 5
  • JBoss Seam
  • TestNg
  • PorstgreSQL/Oracle

Zakres odpowiedzialności:

  • stworzenie warstwy prezentacji danych GIS w oparciu o Google Maps,
  • stworzenie konektorów do zbierania danych z systemów zależnych.

Zespół: 2 osoby
Czas trwania: 7 miesięcy

Vero Solutions