portfolio

TRAS S.A.

Aplikacja do zarządzania zamówieniami z sieci dealerskiej, planowania produkcji i logistyki dla branży stolarki budowlanej.

Technologie:

  • J2EE (WebMacro, Log4j)
  • Tomcat 3.2, 4, 5, 5.5
  • PostgreSQL 7, 8

Zakres odpowiedzialności: analiza, projekt, wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie.
Zespół: 3 osoby
Czas trwania: 6 miesięcy (4 lata utrzymania i rozwoju)

Zrealizowanie modułów intranetowych (oddziały firmy) i ekstranetowych (dealerzy), dostępnych przez VPN.

Aplikacja została wdrożona także w Eko-Plast Kraków.

TRAS S.A. TRAS S.A.

TRAS-TYCHY S.A. potwierdza, że Biuro Obsługi Firm Handlowych s.c. (...) współpracowało z naszą firmą w zakresie analizy, opracowania i przygotowania do wdrożenia Systemu obiegu zamówień i informacji w grupie kapitałowej TRAS oraz wdrożenia intranetowego systemu komunikacji wewnętrznej i międzyoddziałowej. Projekt obejmował analizę potrzeb firmy, kompletny projekt wykonania systemu obiegu zamówień i informacji dla partnerów grupy TRAS w całej Polsce oraz wdrożenie intranetowego systemu komunikacji.

System obiegu zamówień i informacji dotyczy ogólnopolskiej sieci partnerów grupy (kilkaset firm). System ma umożliwić generowanie i przesyłanie sformalizowanych zamówień przez partnerów za pośrednictwem sieci Internet, możliwość śledzenia statusu realizacji, weryfikację oraz korektę zamówień na poszczególnych etapach cyklu produkcyjnego, analizę danych sprzedaży dla potrzeb marketingowych.

Intranetowy system komunikacji obejmuje moduł tablicy informacyjnej, dostępnej dla pracowników po podaniu indywidualnego hasła dostępu, o zróżnicowanych, definiowalnych poziomach dostępu do informacji, z możliwością przeszukiwania, tworzenia archiwum oraz funkcjami edycyjnymi dla uprawnionych użytkowników, dostępnych publicznie w serwisie internetowym firmie oraz moduł off-line generujący i umieszczający na stronie dla partnerów firmy formularze ankiet (Kreator Ankiet).

Pracownicy BOFH prawidłowo przeprowadzili analizę potrzeb naszej firmy w zakresie Systemu obiegu zamówień i informacji, a opracowany projekt pozwala na znaczne usprawnienie i ograniczenie kosztów obiegu zamówień w Grupie. Czynności były wykonywane z należytą starannością i z uwzględnieniem uwag Zleceniodawcy. Elastyczność systemu i proponowane rozwiązania techniczne pozwalają na łatwą rozbudowę zarówno pod względem ilości partnerów jak również funkcjonalności. Firma BOFH jest również preferowanym wykonawcą wdrożenia Sytemu.

Intranetowy system komunikacji został wdrożony zgodnie z założeniami i dotrzymaniem terminów – działa sprawnie i zgodnie z postawionymi wymaganiami.

Mając na uwadze nasze dotychczasowe doświadczenia, firma BOFH jest wiarygodnym i solidnym partnerem, gwarantującym prawidłowe wykonanie powierzonych zadań.

TRAS-TYCHY S.A.
Prezes Zarządu Tadeusz Marszalik

TRAS TYCHY S.A. informuje, że (...) Biuro Obsługi Firm Handlowych wykonało i wdrożyło w naszej firmie System Obiegu Zamówień i Dokumentów dla Działu Logistyki TRAS TYCHY S.A.

System obsługuje przetwarzanie dokumentów docierających do Działu Logistyki od etapu umów, przekazywanych z sieci dealerskiej, przez zamówienia kierowane do fabryki w Tychach, do etapu tworzenia list transportowych dla gotowych produktów, kierowanych do regionalnych magazynów. W systemie umowa jest uzupełniana o niezbędne dane produkcyjne i handlowe. System realizuje również funkcje analizy produkcyjnej i handlowej.

(...)

System został opracowany z uwzględnieniem wszystkich istotnych potrzebom wskazanych wykonawcy na etapie analizy przedsięwzięcia. Wdrożeni e odbyło się z należyta starannością. Wykonawca dokonał rzetelnej analizy powdrożeniowej i uwzględniając jej wyniki dokonał korekt w Systemie, dokładnie dopasowując funkcjonalność do rzeczywistych warunków.

Wprowadzenie Systemu, dzięki trafnej analizie i sprawnie przeprowadzonemu wdrożeniu, znacznie usprawniło prace Działu Logistyki i zmniejszyło ilość błędów, które powstawały przy ręcznym przetwarzaniu dokumentów.

System został zaprojektowany z uwzględnieniem możliwości rozwoju i dalszej automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie oraz przygotowany do pracy rozproszonej (z oddziałów i fabryki oraz centrali).

Mając na uwadze jakość wykonanych prac i solidność wykonawcy projektu, uwzględniając również wcześniejsze doświadczenia we współpracy, możemy polecić Biuro Obsługi Firm Handlowych jako wiarygodnego partnera, sprawnie realizującego powierzone zadania.

TRAS-TYCHY S.A.
Prezes Zarządu Marek Piwowarczyk