news

Realizacja serwisu internetowego dla nowego projektu nagród muzycznych w Polsce „Koryfeusz Muzyki Polskiej”. Projekt zainicjowany przez środowisko muzyczne. W ramach realizacji powstał serwis internetowy, formularze do zgłaszania nominacji i głosowania dla członków kolegium elektorskiego.

Koryfeusz Muzyki Polskiej

Czas realizacji: 2 tygodnie
Zespół: 2 osoby

183_small 184_small