portfolio

Grupa Nowy Styl

Aplikacja sprzedażowa dla kanału biznesowego, zrealizowana w architekturze SOA w ciekawym wydaniu. Połączenie z usługami Microsoft Dynamics CRM, IFS Applications oraz aplikacjami własnymi Klienta.

Aplikacja sprzedażowa B2B dla sieci partnerskiej producenta mebli.

Projekt był realizowany w II etapach. W pierwszym etapie stworzono aplikację sprzedażową, dostosowaną do części oferty Klienta, bez uwzględniania szczegółowych parametrów, dotyczących na przykład bieżącej dostępności zamawianych produktów. W drugim etapie aplikacja sprzedażowa została wzbogacona o możliwość zamieszczenia dowolnych elementów oferty produktowej (aplikacja własna Klienta B2BOfferConfig) oraz obsługę usług weryfikacji dostępności, czasów realizacji, bieżących zasad rabatowych i promocyjnych i innych reguł biznesowych, dotyczących zamówień (usługi udostępniane przez aplikację własna Klienta typu Business Logic Engine - B2BConnector, korzystającą z IFS Database).

Wdrożenie CRM w grupie Nowy Styl - wideo

Elementy systemu:

  • Prezentacja produktów, z opisami i aranżacjami, z graficzną możliwością wyboru parametrów i tworzenia zamówień.
  • Weryfikacja on-line dostępności, czasów realizacji, rabatów i innych reguł biznesowych, dotyczących produkt ów i zamówień.
  • Prezentacja dla partnerów biznesowych danych, dotyczących zamówień z różnych kanałów sprzedaży oraz płatności, pobieranych z systemów ERP i CRM (Microsoft Dynamics CRM).
  • Rozbudowany system uprawnień dla partnerów oraz opiekunów handlowych.
  • Autentykacja w oparciu o dane z systemu CRM.

Technologie:

  • Architektura SOA (integracja usług Microsoft Dynamics CRM, IFS Applications oraz aplikacji własnych Klienta, zarządzających ofertami: B2BOfferConfig oraz regułami biznesowymi, dotyczącymi zamówień: BLE B2BConnector).
  • PHP 5.4, Mysql 5.2, Symfony Framework 1.2.4, Webservices (WSDL/SOAP 2.0), DOM
  • ORM: Doctrine 1.2
  • XHTML 1.0, JSON 1.0 (AJAX interface), Javascript 1.2, CSS 2.0JQuery, Swift Mailer, Graphviz

Zakres odpowiedzialności: projekt techniczny, wykonanie oprogramowania, zapewnienie i weryfikacja jakości, integracja z systemami zewnętrznymi, wdrożenie, utrzymanie
Zespół: 4 osoby
Czas trwania: 6 miesięcy

Zaangażowaliśmy zespół BOFHnet w dość nietypowy projekt, wymagający współpracy czterech stron: Klienta, BOFHnet, firmy wdrażającej Microsoft Dynamics CRM w naszej organizacji oraz naszego zespołu IT. Wiele tworzonych usług było pierwszy raz projektowanych i uruchamianych w systemach informatycznych naszej organizacji. Potrzeba było w związku z tym dużej elastyczności, ale też doświadczenia, aby uzgodnić zasady udostępniania usług w poszczególnych systemach. Projekt był realizowany według lekkich metodyk. Wszystkie strony pracowały w 2 tygodniowych iteracjach.

Zespół BOFHnet sprawdził się bardzo dobrze w takim trybie współpracy. Wspólnie planowaliśmy iteracje i opracowywaliśmy najlepsze z punktu widzenia całego systemu rozwiązania. Doświadczenie osób, biorących udział w projekcie, pomogło sprawnie zarządzać zadaniami, szczególnie tymi, które były związane z komunikacją między systemami.

Efektem kilkumiesięcznego projektu jest sprawnie działający system o złożonej architekturze, dobrze służący naszym partnerom handlowym.

Wypowiedź Klienta