news

W ramach certyfikacji PMI (Project Management Institute) jeden z konsultantów BOFHnet odbył szkolenie i zdał egazmin certyfikujący na poziomie Certified Associate in Project Management (CAPM). Certyfikat ważny jest na okres 5 lat.

Więcej na http://www.pmi.org/

165_small