news

Szkolenie EC-Council Certified Ethical Hacker v.6 obejmuje swoim zakresem praktyczny kurs z bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kursanci poznali metody skanowania, testowania, włamywania i zabezpiecznia systemów. Kurs trwał 5 dni a kursanci mogli sprawdzać zdobytą wiedzę w laboratorium firmy szkolącej.  

Teraz oczekujemy na uwieńczenie kursu zdanym egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. 

Więcej o CEH o kursie na http://www.eccouncil.org/certification/certified_ethical_hacker.aspx
164_small